Maklumat Aktiviti

back


Date: 2010-DEC-23 (2.30 petang)

Location: Kompleks Rakan Muda, Melang

Penyampaian sumbangan kepada masyarakat yang kurang berkemampuan dalam kawasan Parlimen Kuala Pilah.

ekp-daftar

Maklumat Parlimen

Statistik Laporan

  • A = Sosial
  • B = Infrastruktur
  • C = Pelbagai
  • D = Kepimpinan
  • E = Kacau Ganggu
  • F = Alam Sekitar

Lapor aduan