Maklumat Aktiviti

back


Date: 2010-08-23

Location: Jalan Melang

Walk About di Pasar Ramadhan Jalan Melang dan menyerahkan Apron kepada Peniaga

 

ekp-daftar

Maklumat Parlimen

Statistik Laporan

  • A = Sosial
  • B = Infrastruktur
  • C = Pelbagai
  • D = Kepimpinan
  • E = Kacau Ganggu
  • F = Alam Sekitar

Lapor aduan